Kemian ratkaisut ja innovaatiot rakentamassa hiilineutraalia maailmaa

Ilmaston lämpeneminen on yksi maailman suurimmista kriiseistä. Monen valtion yhdessä sopima Pariisin ilmastosopimus pyrkii rajoittamaan maapallon keskilämpötilan nousun 1,5 asteeseen. Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035. Tavoite tarkoittaa, että valtio tuottaa ainoastaan sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin se pystyy sitomaan ilmakehästä. Tähän työhön tarvitsemme mukaan yrityksiä.

Kemianteollisuus on ottanut haasteesta kopin ja tavoittelee Suomessa hiilineutraalisuutta. Ilmastonmuutosta ei nimittäin voi ratkaista ilman kemiaa. Kemia on jatkuvasta kehittyvä luonnontiede, jonka ratkaisuilla on iso merkitys niin tämän päivän kuin tulevaisuuden kehitykseen. Meidän on huomioitava osamme luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Hiilijalanjälki ja -kädenjälki muuttavat maailmaa

Kemianteollisuuden yritykset pyrkivät kohti hiilineutraalisuutta sekä pienentämällä hiilijalanjälkeä että kasvattamalla hiilikädenjälkeä. Mitä tämä tarkoittaa? Kun yritys pienentää hiilijalanjälkeään, se pienentää oman toiminnan aiheuttamia kasvihuonepäästöjä. Kun yritys kasvattaa hiilikädenjälkeä, se toimittaa asiakkaalle tuotteen, prosessin, palvelun tai ratkaisun, jonka avulla asiakkaan päästöt vähentyvät.

Responsible Care - vastuullisuuden suunnannäyttäjä

Kemianteollisuudessa vastuullisuus on kaiken lähtökohta. Toimialalla on kansainvälinen vastuullisuusohjelma Responsible Care. Tämän ohjelman avulla on tehty vastuullisuustyötä suomalaisissa kemianteollisuuden yrityksissä jo lähes 30 vuotta.

Responsible Care on merkittävällä tavalla tehostanut yritysten energiatehokkuutta, parantanut työturvallisuutta ja työhyvinvointia, edistänyt kiertotaloutta sekä vähentänyt kasvihuonepäästöjä kemianteollisuudessa. Lisää Responsible Care -vastuullisuusohjelman tuloksista voit lukea täältä.

 

Hiilineutraalin maailman rakentamiseksi tarvitsemme kipeästi kolmea asiaa:

  • päästötön sähkö
  • investoinnit innovaatioihin
  • monipuoliset osaajat

Kestävää liiketoimintaa

Kestävän hyvinvoinnin rakentaminen on yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista. On arvioitu, että maailman väkiluvun kasvaessa ihmiskunta tarvitsee 50 % enemmän ruokaa, 45 % enemmän energiaa ja 30 % enemmän puhdasta vettä vuoteen 2030 mennessä. Kiertotalous, eli talous, jossa materiaalit pidetään käytössä mahdollisimman pitkään, antaa mahdollisuuksia kytkeä talouden kasvu irti luonnonvarojen käytön kasvusta. Kemian ratkaisut ja innovaatiot ovat keskeisessä roolissa kiertotalouden kehittämisessä. Ja koska kemianteollisuus on tavalla tai toisella mukana lähes kaikissa tavarantuotannon verkoissa, kemian innovaatiot vauhdittavat myös muiden alojen uudistumista.

Me kemianteollisuudessa uskomme, että menestyvä liiketoiminta edellyttää kestävää otetta sekä hiilineutraaliin tulevaisuuteen tähtäävää toimintamallia.

Osaaminen

Kemianteollisuus kaipaa kaikenlaisia ratkaisijoita kestävään tulevaisuuteen. Erityisesti LUMA-aineet, eli matematiikka, luonnontieteet ja tekniikka, avaavat osaajilleen kokonaisen maailman. Ne mahdollistavat laajat uramahdollisuudet sekä antavat avaimet kestävämpään tulevaisuuteen. Vaikka hiilineutraali tulevaisuus on pakon sanelema, se on samalla myös suuri mahdollisuus. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet luoda edistyksellisiä ratkaisuja ja tuotteita, jotka auttavat ratkomaan ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia haasteita. Tervetuloa mukaan ratkaisijoiden joukkoon! Lue lisää maailmaa muuttavista opinnoista ja työelämästä täältä.