Nimi: Eero Jokinen
Opinnot: DI, Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering, pääaineena Sustainable Metals Processing
Töissä: Tutkimus- ja kehitysinsinööri, Kuusakoski Oy

1

Mistä unelmoit nuorena ja mitä sitten päädyit tekemään?

Eräänä jouluna lapsuudenkodissani availin vanhoja laatikoita ja vastaan tuli vanhoja esikoulun papereita, joissa jo kysyttiin haaveammattia: Tottakai mukana oli perinteinen poliisi, mutta löytyi sieltä myös hämmästyksekseni rakennusinsinööri. Myöhemmin yläasteella ja lukiossa minulla oli muutama haaveammatti, arkkitehti ja insinööri joko materiaali-, ympäristö- tai rakennusalalla. Kierrätystekniikka kuitenkin kiinnosti eniten, ja vei mennessään kohti Otaniemeä ja Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulua. Näin, että kierrätystekniikassa yhdistyy oma arvomaailma, kasvava ala ja yhteiskunnallinen merkitys.
2

Minkälaisia ratkaisuja työpaikallasi (kerro työpaikkasi) kehitetään?

Kuusakoski on suomalainen kierrätysliiketoiminnan edelläkävijä, jolla on yli sadan vuoden kokemus materiaalien käsittelystä. Kuusakoskelle saapuvat materiaalivirrat ovat kuitenkin jatkuvassa muutoksessa, joten uusia ratkaisuja eri jakeiden erottelutehokkuuden, talteenoton ja jatkojalostuksen tehostamiseen tarvitaan aina. Esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu, yksi nopeimmin kasvavista jätejakeista, muuttuu tekniikan kehityksen kiihtymisen myötä yhä nopeammin ja nopeammin. On tärkeää että me Kuusakoskella pysymme kehityksen mukana.
3

Mikä työssäsi on innostavinta?

Työtehtävät ovat todella monipuolisia ja mielenkiintoisia. Koko työn luonne on käytännössä ongelmanratkaisua, ja mahtavien työkavereiden kanssa hommat sujuvat!

Eeron matka Kuusakoski Oy:lle

Yläasteella kiinnosti luonnontieteet, mutta myös historia ja kuvataide
Ensimmäinen kesätyö kesämökin rakennustyömaalla
Lukiossa kirjoitin pitkän matematiikan, kemian ja fysiikan (myös kuvataidediplomi!)
Välivuosi (armeija, työpaikka huonekaluliikkeessä, josta rahaa omilleen muuttamista varten)
Opiskeluiden aloitus Otaniemessä, työ jatkui osa-aikaisena huonekaluliikkeessä
Teekkarikulttuuri vei mukaansa, mukana aktiivina Vuorimieskillassa.
Ensimmäinen oman alan kesätyö Kuusakoskella elektroniikan erikoispurussa Espoossa.
Kesätyö Kuusakoskella tutkimusharjoittelijana Lahdessa.
Diplomityön teko Kuusakoskelle ja valmistuminen.
Aloittaminen vakituisena Kuusakoski Oy:llä