Meri Puranen: Kesäterveiset Kilpilahdesta

Olen Meri ja työskentelen kesäharjoittelijana Nesteen Porvoon jalostamon tuotantolinjalla 3. Tämä on toinen kesäni Nesteellä ja tiesin jo viime kesän perusteella aloittavani harjoittelun yhdessä innovatiivisimmista ja turvallisimmista yrityksistä. Neste on lisäksi yksi maailman vastuullisimmista yrityksistä ja sijoittunut vuonna 2021 neljänneksi Global 100 –listalla sadan vastuullisimman yrityksen joukkoon.

Kesäharjoittelijana pääsen tutustumaan jalostuksen operointiin läheltä. Minulla on mahdollisuus opiskella uusiutuvan dieselin ja polttoaineen tuotantoa, mikä tukee kemiantekniikan bioprosessit ja -materiaalit -opintojani. Työhöni kuuluu monipuolisia prosessin valvontaan liittyviä tehtäviä.

Keväällä 2021 Porvoon jalostamolla suoritetaan suurseisokki, joka vaikuttaa jalostamon turvallisuuteen, käytettävyyteen ja kilpailukykyyn. Suurseisokissa tehdään lakisääteisiä tarkistuksia, huoltotöitä ja laitteistojen perusparannuksia. Ensimmäisenä työpäivänäni pääsin heti seisokkitöiden pariin. Suurseisokki on hyvä uuden oppimisen mahdollisuus, sillä laitteita pääsee tutkimaan myös sisäpuolelta toisin kuin normaalikäynnin aikana. Työkavereilta saa opastusta ja apua tilanteessa kuin tilanteessa.

Vaatimukset materiaalien elinkaaren pidentämisestä vahvistuvat jatkuvasti. Materiaalien ja prosessien
suunnittelu ja valmistus kestävällä tavalla on välttämätöntä. Neste jalostaa jätteitä, teollisuuden sivuvirtoja ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi ja erilaisten materiaalien raaka-aineiksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. On jännittävää ja mielenkiintoista olla mukana muutoksessa. Odotan innolla oppeja, joita tuleva kesäharjoittelu minulle tarjoaa.

Innostavaa kesää!

Meri Puranen
Kesäharjoittelija, Nesteen Porvoon jalostamo