Nimi: Pirjo Jantunen
Opinnot: KTM, Jyväskylän yliopisto, Corporate Environmental Management; Laurea-ammattikorkeakoulu, kestävän kehityksen koulutusohjelma
Töissä: Liiketoimintapäällikkö, Motiva Services Oy

1

Mistä unelmoit nuorena ja mitä sitten päädyit tekemään?

Pienestä pitäen unelma-ammattini oli olla ratsastuksenopettaja. Lisäksi muistan kirjoittaneeni ystäväkirjaan haaveen eläinlääkärin ja 4H-kerhonohjaajan ammatista. 4H-kerhoa ehdin vetämään jo yläasteella ja ratsastuksenohjaajaksikin valmistuin, mutta lopulta päädyin kestävän kehityksen opintojen kautta ensin energia-alalle ja sitten kierrätysteollisuuden palvelukseen. Tällä hetkellä työni Motivassa yhdistää sekä energiamurroksen että kiertotalouden edistämisen. Vaikka liiketoiminnan kehitystehtävät voivat äkkiseltään kuulostaa olevan kaukana ratsastuksenopettajan työstä, on nykyisiin tehtäviin päätyminen ollut kuitenkin loogista: lapsena toiveita ohjasi rakkaus eläimiin ja luontoon, yli 30 vuotta myöhemmin samat arvot ohjaavat kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Ja lapsena ainakin oma käsitykseni työelämän vaihtoehdoista oli hyvin rajallinen, minkä myötä olen ymmärtänyt monimuotoisten roolimallien merkityksen.
2

Minkälaisia ratkaisuja työpaikallasi kehitetään?

Olen töissä Motiva Services Oy:ssä, joka on valtion kestävän kehityksen yhtiön Motiva Oy:n tytäryhtiö. Palvelemme erityisesti yrityksiä, kuntia ja alueita hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Käytännössä edistämme kiertotaloutta ja kestävää energiankäyttöä esimerkiksi asiantuntijaselvityksillä tai tukemalla eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteiskehittämistä. Esimerkiksi Helsingin kaupungin kiertotalousklusterin hankkeessa edistämme purkumateriaalien ja -osien kiertotaloutta kehittämällä toimintamalleja ja digitaalisia työkaluja sekä tuomalla yhteen rakennusten purkamisen kiertotaloutta edistävät toimijat.
3

Mikä on työssäsi innostavinta?

Työni on monipuolista, eikä kahta samanlaista työpäivää ole. Työtehtäviini kuuluu muun muassa myynti, liiketoiminnan suunnittelu ja projektien ideointi. Parasta on päästä yhdistämään asiakkaiden tarpeet asiantuntijoidemme osaamiseen ja sitä kautta omalta pieneltä osaltaan edistää kestävää tulevaisuutta ja ilmastokriisin hillintää.

Pirjon matka Motiva Services Oy:lle

Yläasteella olin kiinnostunut biologiasta, maantiedosta, matematiikasta ja äidinkielestä.
Ensimmäinen kesätyö oli vadelmien poiminta.
Yläasteen jälkeen opiskelin hevostenhoitajaksi ja ratsastuksenohjaajaksi.
Olin pari vuotta töissä ratsastuksenohjaajana.
Opiskelin Laurea-ammattikorkeakoulussa kestävää kehitystä.
Harjoittelussa Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksessa ja maatilalla Ruotsissa.
Lopputyön tein silloiselle Helsingin Energialle, josta sain valmistumisen jälkeen vakipaikan ympäristötehtävistä.
Helenissä (yli 13 vuotta) erilaisissa yritysvastuu-, strategia- ja kehitystehtävissä. Samalla Jyväskylän yliopiston opintojen suorittaminen 2013–2015.
Hyppy uuteen ja töihin kierrätysteollisuuden edunvalvontaan Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:hyn.
Motiva Services Oy:hyn liiketoimintapäälliköksi.