Anni-Rosa Apilainen, laboratoriotekniikka, Tampereen AMK

1

Mitä ja missä opiskelet? Miten päädyit opiskelemaan alaa?

Opiskelen kolmatta vuotta laboratoriotekniikan insinööriksi Tampereen ammattikorkeakoulussa. Jatko-opinto haaveina olisi Kemian tekniikan DI -koulutus. Tarinani alkaa lukiosta, jonka jälkeen päädyin neljäksi vuodeksi kaupan alalle. Opintoni jäivät matkustelun myötä paussille, mutta neljän vuoden jälkeen kaupan kassalta kerätyn opiskelumotivaation turvin hain TAMKiin. Pääsin sisään laboratoriotekniikan koulutusohjelmaan todistusvalinnan perusteella, sillä se oli ensimmäinen hakutoiveeni. Minua on aina kiinnostaneet luonnontieteet ja varsinkin kemia. Laboratoriotekniikka vaikutti kuvauksen perusteella todella mielenkiintoiselta ja koulutus painottui teorian lisäksi käytännön harjoitteluun. Laboratorioon pääsi jo ensimmäisenä vuonna ja työharjoittelussa pääsimme soveltamaan oppimaamme heti toisen opiskeluvuoden jälkeen.
2

Mikä opinnoissasi innostaa?

Opinnoissa eniten innostaa käytännönläheisyys sekä opintojen painotus kestävään kehitykseen ja ympäristöystävällisyyteen. Sen lisäksi monipuoliset ja vaihtuvat laboratoriokurssit tuovat aina uutta motivaatiota, kun teorian kautta oppimiamme analyysitekniikoita pääsee kokeilemaan käytännössä. Aina suunnittelusta ja menetelmänkehityksestä toteutukseen laitteen käyttöineen ja siitä tulosten raportointiin saakka. Mielestäni yksi mielenkiintoisimpia kursseja (3. vuonna) on ollut muun muassa englanninkielinen ”contaminated soils”, jossa perehdyimme maaperän sekä pohja- ja pintaveden puhdistustekniikoihin varsinkin luonnonmukaisten ja luontoa suojelevien menetelmien näkökulmasta. Samaisella kurssilla kuulimme myös alan rautaisten ammattilaisten esittelyjä uusista uraauurtavista puhdistustekniikoista ja käytännön käyttökohteista.
3

Jos vain taivas on rajana, missä toivoisit työskenteleväsi tulevaisuudessa?

Tulevaisuudessa toivoisin työskenteleväni oikeustieteellisessä rikoslaboratoriossa tai esimerkiksi jossakin tutkimusryhmässä. Laboratoriotekniikan insinöörin uramahdollisuudet ovat todella laajat ja soveltavia sekä vapaasti valittavia opintoja hyödyntämällä voit suunnata hyvinkin erilaisiin työtehtäviin aina puolustusvoimien testilaboratorion työntekijästä paperitehtaan työnjohtajaksi tai laboratorion myynnin ja markkinoinnin ammattilaiseksi.
4

Minkä maailman tai arkipäivän haasteen haluaisit ratkaista kemian/työsi avulla?

Kemian ja alan osaamiseni avulla haluaisin ratkaista muun muassa pakkausmateriaaleihin liittyviä ongelmia. Haluisin kehittää nopeammin hajoavia ja/tai paremmin kierrätettäviä pakkausmateriaaleja, jotta maailmaa ja meriämme kuormittava muovi -ongelma saataisiin tulevaisuudessa ratkaistua. Toinen haaveeni on olla mukana ratkaisemassa jo käsillä olevaa energiapulaa fossiilisten polttoaineiden kuluessa loppuun. Muun muassa biopolttoaineiden kehittäminen ja hukkaenergian uusiokäyttö tuotantoteollisuudessa kiinnostavat minua erityisesti.
5

Mikä on mielestäsi mielenkiintoinen innovaatio kemian alalta?

Yksi myös tämän vuoden Kemianteollisuuden innovaatiopalkinnon finalistienkin joukosta löytyvä menetelmä mineraalijätteen hyödyntämiseen geopolymeerien raaka-aineena (Keko geopolymeerit Oy, Oulun yliopisto) kiinnosti minua erityisesti. Menetelmän hienouksia on muun muassa se, että ennen kaatopaikalle jätetty mineraalivillajäte, voidaan nyt hyödyntää uusiokäytössä 100%. Tämän tyyppinen innovointi on juuri sitä, mihin itsekin toivoisin tulevaisuudessa pääseväni osallistumaan. Kemian teollisuus on tulevaisuuden ala, jolla me voimme tehdä maailmasta paremman ja kestävämmän paikan itsellemme sekä jälkipolville.