Leo Hannolainen, biokemia, Turun yliopisto

1

Mitä ja missä opiskelet? Miten päädyit opiskelemaan alaa?

Olen Leo ja tällä hetkellä opiskelen Turun yliopistossa pääaineena biokemia. 
2

Mikä opinnoissasi innostaa?

Opinnoissani innostavinta on ollut varmasti syventyminen solujen eri prosesseihin ja reaktioihin niin kudos-kuin molekyylitasollakin. Biokemiassa tutkitaan eliöiden toimintaa esim. Miten ympäristötekijät vaikuttavat geenien ilmentymiseen ja luentaan. 
3

Jos vain taivas on rajana, missä toivoisit työskenteleväsi tulevaisuudessa?

Toivoisin pääseväni valmistumisen jälkeen yliopistolle tohtoriopiskelijaksi ja suuntautua tutkijan uralle. Suurin toiveeni on kuitenkin päästä yliopiston opetustehtäviin ja sitä kautta edetä akateemisella polulla. 
4

Minkä maailman tai arkipäivän haasteen haluaisit ratkaista kemian/työsi avulla?

Kemiallisilla tieteillä on valtava potentiaali ratkaista monia nykypäivän ja tulevaisuuden ongelmia. Oma kiinnostukseni suuntautuu enemmän ihmisen terveyden puolelle, jossa minua askarruttaa erilaiset tautimekanismit, kuten Alzheimerin taudin muodostuminen ja hoito. 
5

Mikä on mielestäsi mielenkiintoinen innovaatio kemian(teollisuuden) alalta?

Kemian ala on ollut jatkuvasti kehittyvä ja eteenpäin menevä. Yksi mielenkiintoisimmista innovaatioista kemiassa on ollut erilaiset kuvantamismenetelmät ja aineet mitä niissä on käytetty esim. PET-kuvaus, jossa hyödyksi käytetään lyhytikäisiä radioisotooppeja, joiden avulla on mahdollista saada tarkkaa diagnostista dataa ihmisen eri kudosten toiminnasta.