Milja Virtanen, kemia (lääkekehitys), Turun yliopisto

1

Mitä ja missä opiskelet? Miten päädyit opiskelemaan alaa?

Olen Milja Virtanen, opiskelen kemiaa Turun yliopistossa ja aloitin juuri maisteriopintoni lääkekehityksen kemian parissa. En tiennyt vielä lukion jälkeen, mitä haluaisin opiskella, mutta olin aina ollut kiinnostunut luonnontieteistä. Välivuoteni aikana otin selvää itseäni kiinnostavista koulutuksista ja lopulta kemia oli yksi hakukohteistani. Kemiaa päätin lähteä opiskelemaan hyvin laajojen, merkityksellisten ja erilaisten tulevaisuuden työskentelymahdollisuuksien takia. Vasta opintoni ovat todistaneet minulle sen, että olen oikealla, kiinnostavalla ja aidosti tulevaisuutta rakentavalla alalla.
2

Mikä opinnoissasi innostaa?

Kemian opinnot ovat monipuoliset, soveltavat ja erikoistumismahdollisuuksia on monia. Mitä pidemmälle opintoni ovat edenneet, sitä enemmän innostukseni kemiaa kohtaan on kasvanut. Itse olen kiinnostanut varsinkin lääkekehityksestä, josta voi erikoistua bioanalyyttiseen, bio-orgaaniseen tai radiokemiaan. Opintojeni parhaimpia puolia mielestäni on se, että ne avaavat mahdollisuuksia moniin erilaisiin työtehtäviin. Tietty työtehtävä ei kuitenkaan määritä koko uraa, verrattuna esimerkiksi lääkärin tai luokanopettajan ammatteihin.
3

Jos vain taivas on rajana, missä toivoisit työskenteleväsi tulevaisuudessa?

Toivoisin, että pääsisin työskentelemään kansainväliseen yritykseen, joka tekee arvokasta työtä maailmanlaajuisesti. Olisi hienoa, että oma työni olisi merkityksellistä suuressa mittakaavassa, ja siten lisäisi hyvinvointia maailmassa. Haluaisin myös, että nautin ja viihdyn työssäni yhtä hyvin kuin harrastuksissani.
4

Minkä maailman tai arkipäivän haasteen haluaisit ratkaista kemian/työsi avulla?

Olisi hienoa olla mukana kehittämässä lääkkeiden saatavuuteen liittyviä haasteita, etenkin kehittyvien maiden osalta.
5

Mikä on mielestäsi mielenkiintoinen innovaatio kemian alalta?

Mielestäni mielenkiintoinen kemian innovaatio on nanopartikkelien hyödyntäminen lääkekehityksessä, sillä ne avaavat uusia mahdollisuuksia esimerkiksi lääkemolekyylien kuljettamisessa kohteeseen. Myös RNA-rokotteet ovat hyvin ajankohtaisia ja niiden avulla saadaan uusia keinoja taistella tauteja vastaan.