Roope Tolvanen, kemia, Itä-Suomen yliopisto

1

Mitä ja missä opiskelet? Miten päädyit opiskelemaan alaa?

Opiskelen neljättä vuotta kemiaa Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Mielenkiinto etenkin kemiaa kohtaan kasvoi lukiossa, kun käsiteltiin paljon uusia mielenkiintoisia asioita, mutta vain pintapuolisesti. Tiedon jano houkutteli siis yliopistoon. Hyvin menneiden ylioppilaskirjoitusten ansiosta pääsin opiskelemaan luonnontieteitä suoravalinnan perusteella.
2

Mikä opinnoissasi innostaa?

Opinnoissa parasta on se, että kemia on luonnontieteistä mielestäni se näkyvin. Kemia on oppia materiasta ja siitä, kuinka se voi muuttua. Kemiaa on kaikkialla ja sen avulla voidaan selittää niin luonnonilmiöitä kuin arkisiakin asioita. Itsestäänselvältäkin tuntuvien asioiden taustalla voi olla monimutkaistakin kemiaa ja sen ymmärtäminen tuntuu palkitsevalta.
3

Jos vain taivas on rajana, missä toivoisit työskenteleväsi tulevaisuudessa?

Toivoisin voivani työskennellä tulevaisuudessa sellaisissa puitteissa, että voin työlläni edistää ihmiskunnan kestävää kehitystä ja ympäristön tilannetta globaalisti, jopa historiallisesti merkittävässä mittakaavassa. Se voi olla esimerkiksi tutkimusta uusiutuvien materiaalien hyödyntämisestä nykyisin ympäristöä kuormittavien materiaalien sijasta tai ratkaisuja tehokkaamman materiaalien uusiokäytön suhteen. Myös energiateknologian saralla haluaisin tehdä läpimurtoja.
4

Minkä maailman tai arkipäivän haasteen haluaisit ratkaista kemian/työsi avulla?

Mobiililaitteet ovat hyvin kiinteä osa nykyaikaisen ihmisen elämää, mutta niihin liittyvä energiateknologia on tähän mennessä ollut lähes poikkeuksetta ympäristöä kuormittavaa. Haluaisin kehittää ympäriystävällisempiä energianvarastointimenetelmiä ja tutkia esimerkiksi jotakin biologista tekniikkaa, joka mahdollistaisi jopa ihmisen elimistön valjastamisen mobiililaitteiden energian tuottamiseen.
5

Mikä on mielestäsi mielenkiintoinen innovaatio kemian alalta?

Mielestäni yksi hyvin tärkeä ja toivottavasti nopeasti yleistyvä innovaatio on luontaisista kuiduista, mm. puusta valmistettavat ympäristöystävälliset pakkausmateriaalit, etenkin muovisten pakkausmateriaalien korvaamiseksi.