Salla Heinonen, kemia, Jyväskylän yliopisto

1

Mitä ja missä opiskelet? Miten päädyit opiskelemaan alaa?

- Opiskelen Jyväskylän yliopistossa kemiaa. Minusta tulee siis kemisti. Olen aina ollut jossakin määrin kiinnostunut luonnontieteistä ja muistelisin, että ensimmäinen ajatus kemian parissa työskentelystä syntyi yläasteella seitsemännellä luokalla. Lukion jälkeen pohdin ravitsemustieteen ja kemian välillä. Kemian laajuus ja monipuolisuus sai minut kallistumaan enemmän kemian puolelle ja pääsinkin todistusvalinnalla sisään Jyväskylän yliopistoon.
2

Mikä opinnoissasi innostaa?

Opinnoissani innostaa aiheen käytännönläheisyys ja se, että mitä enemmän opiskelen kemiaa, sen paremmin ymmärrän ympäröivää maailmaa. Kemiaa näkee kaikkialla ja on aivan käsittämätöntä, miten pienet molekyylit ja erilaiset sidokset vaikuttavat niin vahvasti jokapäiväiseen elämäämme!
3

Jos vain taivas on rajana, missä toivoisit työskenteleväsi tulevaisuudessa?

Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä kestävän kehityksen ja kiertotalouden parissa. Haluaisin olla mukana luonnonvarojen kestävän käytön suunnittelussa ja siinä, miten saataisiin mahdollisimman paljon arvokkaita raaka-aineita uudelleen kiertoon. Yhteiskuntamme tarvitsee raaka-aineita, eikä niitä ole loputtomasti meidän käytössä.
4

Minkä maailman tai arkipäivän haasteen haluaisit ratkaista kemian/työsi avulla?

Tulevaisuudessa haluan hyödyntää kemian osaamistani yhteiskunnan hyväksi. Luonnonvarat, niiden käyttö ja kierrättäminen kiinnostavat erityisesti. Siksi haluaisinkin ratkaista kemian avulla maapallon raaka-aineiden kestävän ja tehokkaan käytön. Kemialla on ratkaiseva osa kiertotalouden kehittymisessä ja ympäristön hyvinvoinnissa ja jo nyt kemian avulla on saavutettu lupaavia menetelmiä kiertotaloudessa.
5

Mikä on mielestäsi mielenkiintoinen innovaatio kemian alalta?

Itseäni inspiroivia kemian innovaatioita oat kiertotalouteen liittyvät ratkaisut, kuten jätemateriaalien uusiokäyttö, uusiomuovit ja arvokkaiden metallien talteenotto jätevesistä.